Wat we doen

Veilig Verkeer Nederland heeft een ijzersterke missie en visie. Enerzijds bevorderen wij veilig verkeersgedrag door middel van educatie en voorlichting. Dat begint al met kinderen op de basisschool en gaat door tot verkeersdeelnemers op oudere leeftijd.

Anderzijds rusten we mensen en organisaties toe om zelf actief te werken aan veilig verkeer in hun eigen omgeving. Op school, in de eigen buurt of organisatie. Zo werken we aan ons gezamenlijke belang: iedereen komt weer veilig thuis.

Jaarlijks zijn de volgende thema’s actueel:

  • Educatie waaronder vallen educatie basisonderwijs, mensen met een handicap en ouderenvoorlichting (Praktijktest rijvaardigheid en theorie).

  • Voorlichting en acties waaronder alcohol- en snelheidsvoorlichting (30 km in woonwijken), voertuigveiligheid en rijvaardigheid ouderen.

  • Verkeersonveilige situaties Het team, bestaande uit de heren Bert Aussen en Ben Elschot, verzamelt de gegevens, bespreekt de situaties met de gemeente Hengelo en koppelt het resultaat terug aan bestuur en betrokkenen.

Graag presenteren we onze projecten waarmee wij, samen met de inwoners van Hengelo, werken aan deze missie.