VVN Hengelo

Iedereen heeft het recht zich veilig op straat te kunnen bevinden. Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie die zich inzet voor dat recht door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en ze actief bij verkeersveiligheid te betrekken.

Ongeacht de wijze waarop men aan het verkeer deelneemt, heeft iedereen gelijke rechten op veilige mobiliteit. Als naar de huidige verkeerspraktijk gekeken wordt, dan kan vastgesteld worden, dat deze rechten niet gelijk zijn verdeeld. Veilig Verkeer Nederland komt op voor veilige mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers.

Voor vragen over of aanmelden voor onze projecten kunt u mailen naar vvn@qmsonline of bellen naar 074-2594511 (kantooruren)