Verkeersonveilige situaties

VOS

 

 

Afdeling Hengelo

 

 

 

VEILIG OP WEG IN UW WIJK

Bijna dagelijks nemen velen van ons deel aan het verkeer; boodschappen doen, naar school of naar ons werk. Veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol.

 

Die veiligheid bestaat kort gezegd uit twee onderdelen: gedrag en infrastructuur. Ofwel hoe gedragen we ons in het verkeer en hoe veilig zijn de wegen, fietspaden en kruispunten in onze buurt.

Het bestuur van Veilig Verkeer afdeling Hengelo (VVN) wil hierover graag in gesprek komen met wijkbewoners en verschillende instanties in uw wijk, zoals scholen, wijkraad, Wijkracht, bewonerscommissie enz. Met o.a. BHM, Carintreggeland, Wijkracht en de wijkagent heeft reeds een gesprek plaatsgevonden en is een plan van aanpak opgezet.

 

Ook van u willen we graag weten wat u als verkeersonveilige situatie(s) in de wijk ervaart. Daarbij valt te denken aan: te hard rijden, foutparkeren, oversteekplaatsen enz. enz.

 

De resultaten worden meegenomen in een overleg met de Gemeente. De uitkomsten van dit overleg koppelen we aan u terug in een bijeenkomst en/of een verslag in de Nieuwsbrief.

 

We vragen uw reactie binnen drie weken na verschijning van dit blad aan ons door te geven door :

- Onderstaand strookje in te vullen en in het Wijkcentrum Hengelose Es in de bus “VERKEER” te deponeren of,

- Een mailtje te sturen naar: vvn@qmsonline of,

- Te bellen naar 074-2594511 (tijdens werkdagen van 10:00 tot 12:00 uur)

 

Gedurende de maand februari zal ook een vrijwilliger van VVN afd. Hengelo op maandag-avond van 18.30 uur tot 19:30 uur in het Wijkcentrum Hengelose Es aanwezig zijn om uw reactie te noteren.

 

 

 

NAAM :

 

ADRES :

 

TEL.NR.

 

VERKEERSONVEILIG IS: